Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Jan 20, 2022

Att ha ett systemiskt perspektiv på organisationer förändrar vårt sätt att se på beteenden, förändring och situationer. Det ger oss möjlighet att tolka situationer utifrån vad som gestaltas. Det ger oss också möjligheten att gå förbi den klassiska synen på teamutveckling.

Vi pratar med psykologen Marika Brandt Brune om hur vi med hjälp av det systemiska perspektivet kan bygga och utveckla våra mänskliga levande system. Sen hittar vi ett ord vi verkligen gillar: Kraftfält.

Vill du komma i kontakt med Marika hittar du henne här: https://gobeyond.se/