Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Jul 28, 2022

I anslutning till vårt samtal med Pål Dobrin om meditation, medvetenhet och teal så har Pål gjort en 20 minuters guidad meditation på temat "vem är jag". 


Jul 28, 2022

Repris från oktober 2020

I det här avsnittet pratar vi helhet ur perspektivet meditation. Pål Dobrin är medgrundare till nätverket Teal for Teal Göteborg och meditationslärare.

Han kan urskilja en medvetandeökning i samhället som möjliggör nya former av organisering som bl a teal representerar. För hur...


Jul 18, 2022

Repris från november 2021

Trauma Informed Leadership - ett område som vuxit sig stort globalt men som det inte pratats jättemycket om i Sverige. Marika Ronty och Kirsti Gjellan berättar om hur trauma - eller känslomässiga sår - påverkar en arbetsplats, och varför vi är betjänta av att känna till hur trauman...