Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Jun 29, 2021

Hur går det till när man rekryterar till ett självstyrande team? Vi fortsätter vårt samtal med Karin Tenelius som berättar om en aktuell rekrytering till ett helt nytt team som ska arbeta enligt självstyrande principer. Vad ska man tänka på? Hur kan man göra?


Jun 15, 2021

Vad kan gå snett när man vill gå mot mer självstyre i en organisation? I det här avsnittet delar Karin Tenelius från Tuff ledarskapsträning med sig av sina erfarenheter där hon kan urskilja tre vanliga misstag och tipsar om hur du kan undvika dem.


Jun 1, 2021

Boken Vägen du ännu inte gått - vars undertitel är namnet på det här avsnittet - är en annorlunda ledarskapsbok av psykologen Marika Ronty. Det här är ett samtal med författaren om hur boken kom till och varför ledarskap kräver lika mycket känsla och själ som tanke.

Andra böcker som nämns i...