Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Mar 21, 2024

Organisationer idag har svårt att leverera strategiskt - på grund av bristande incitament för samarbete.

I det här avsnittet gästas vi av Mia Kolmodin, agil coach, vd och grundare av Dandy People. Mia berättar om hur vi kan ta bort hinder för samarbete. Begreppet Beyond budgeting beskriver genom 6 processer och 6...


Mar 7, 2024

CSRD, ett direktiv från EU om hållbarhetsrapportering. Vad är det som är kittlande med det? Johanna Brunge Grant, klimatstrateg och konsult inom CSRD från Trivector kommer till Tealpodden och berättar om paradigmskiftet som CSRD innebär. 

Hållbarhet kommer få samma status som finansiell redovisning - sug på...


Mar 6, 2024

Pella Larsdotter Thiel har, tillsammans med sin författarkollega Henrik Hallgen, skrivit boken Naturlagen - om naturens rättigheter och människans möjligheter. I det här avsnittet pratar vi med Pella om en idé som förändrar hela vårt sätt att leva i och förhålla oss till naturen: att ge naturen rättigheter...


Mar 5, 2024

I det här samtalet guidar Cristian Sjövind oss kring organisationsmetaforer, hur naturen kan ta större plats i en organisation och organisationen som ett ekosystem.

Varför är det bättre att utgå från ett träd än från en maskin när vi tänker kring organisation, och vilka effekter får det? Och vad betyder...