Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Oct 27, 2020

I det här avsnittet pratar vi helhet ur perspektivet meditation. Pål Dobrin är medgrundare till nätverket Teal for Teal Göteborg och meditationslärare.

Han kan urskilja en medvetandeökning i samhället som möjliggör nya former av organisering som bl a teal representerar. För hur ska individerna i en...


Oct 27, 2020

I anslutning till vårt samtal med Pål Dobrin om meditation, medvetenhet och teal så har Pål gjort en 20 minuters guidad meditation på temat "vem är jag". 


Oct 13, 2020

Peter Robertsson har lång erfarenhet som ledare och coach på Telia. Vi är nyfikna på hur ett stort etablerat företag kan jobba med värderingar, syfte och självledarskap. Och varför de ska göra det.