Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

May 18, 2021

Nu är det ettårsjubileum för Tealpodden och vi frågar oss: Vad är det bästa med teal? Och vad är det mest intressanta vi lärt oss sedan start? Och om vi fick ett trollspö - vad skulle vi då göra så att ALLA visste om? Bland annat. Det blir lite prat om podden också. Hur det gått hittills, planer framåt,...


May 4, 2021

Vi pratar med Jimmy Janlén om beslutsfattande - vilka faser finns det i ett beslutsfattande, hur kan man fatta beslut (det finns 11 olika sätt!), hur kan man tänka kring mandat och mycket mer!

Jimmys YouTube-kanal som vi nämner heter "Agile With Jimmy"