Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Apr 13, 2023

Har du lyssnat på vårt första avsnitt med Marika Ronty om ledarintelligens? Fastnade du också för distinktionen mellan vara och göra? I det här avsnittet fördjupar vi oss i de två begreppen - hur de hänger ihop och hur vi kan använda dessa tillsammans för att skapa mer kraft, lust, medmänsklighet...