Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

May 24, 2020

Ta inte bort alla chefer på måndag, och andra tips från Helene Ählberg, grundare av nätverket Teal for Teal Sweden, när det gäller ett mer människocentrerat arbetsliv.


May 24, 2020

Vem, vad och varför - vem är vi, vad är teal och varför gör vi den här podden. Allt i vårt första avsnitt!