Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden

Jun 30, 2020

Intervju med Mona Lindström på Buurtzorg Sverige. Vill du få högsta betyg av dina kunder? Buurtzorg Sverige har idel 100% i sina undersökningar. Hemligheten? Självstyrande team.


Jun 16, 2020

Intervju med Anna Leo, agil coach. Being, doing och agil arbetsglädje!


Jun 2, 2020

Varsågod - en stunds gratis terapi med kbt-terapeuten och självledarskapskonsulten Catharina Hyltén-Cavallius!