Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Jun 30, 2020

Intervju med Mona Lindström på Buurtzorg Sverige. Vill du få högsta betyg av dina kunder? Buurtzorg Sverige har idel 100% i sina undersökningar. Hemligheten? Självstyrande team.


Jun 16, 2020

Intervju med Anna Leo, agil coach. Being, doing och agil arbetsglädje!


Jun 2, 2020

Varsågod - en stunds gratis terapi med kbt-terapeuten och självledarskapskonsulten Catharina Hyltén-Cavallius!