Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Feb 16, 2021

Det här är historien om två studenter som åkte till Ukraina för att starta företag. Efter snart 10 år har Beetroot fler än 500 anställda  och finns både i Ukraina och Sverige. Företaget har inga chefer och man ger stort utrymme åt alla anställda att fatta egna beslut.

Det här är en intervju med Beetroots...Feb 2, 2021

Hur skapar vi en kultur på jobbet som funkar för fler? Hur etablerar vi goda relationer och ökar vår samarbetskompetens? Och hur samarbetar vi UTAN att utöva makt genom tex hot, krav och skuldbeläggning?

Non violent communication är en kommunkationsmodell som är användbar både när du pratar och när du...