Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Aug 18, 2020

Beslutsfattande, konflikthantering, lönesättning, hur vi håller möten, feedback, rekrytering... Hur gör man sådant när man vill bort från hierarkier?

Vi pratar med Helene Ählberg som driver nätverket Teal for teal Sweden och det egna företaget Leading Business, om vilka processer man bör förändra för att...