Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Nov 23, 2023

Leif GF Stenberg kommer till Tealpoddens studio och pratar om dialog. Leif har många års erfarenhet som organisationskonsult, coach och terapeut. Han är författaren bakom boken Öppna dörren till dialogens fyra rum — och lär dig tänka tillsammans.

Vi pratar om dialog och de fyra rummen:

  1. Fråga cirkulärt


Nov 10, 2023

Det här är den andra och sista delen av intervjun med Marika Brandt Brune och Daniel Eek - om systemiskt synsätt på organisationer.

Marika är psykolog och organisationsanalytiker och driver Go Beyond Consulting. Daniel Eek är biolog och har mångårig erfarenhet som ledare inom olika myndigheter. Tillsammans...