Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Sep 29, 2020

Ett samtal med Helena Sjöström om kärleksfullt ledarskap, snällhet, viljan att hjälpa varandra och hur man får in en stor dos AMORE i sin organisation.


Sep 15, 2020

Alicia driver ett svenskt forskningsprojekt kring progressiva organisationsformer och har intervjuat fler än 300 personer som arbetar på nya sätt. Hon delar med sig av konkreta exempel från företag som Studsvik, Svenska Retursystem, Jayway och menar att vi inte behöver leta så långt bort för att hitta...


Sep 1, 2020

2015 var året som konsultbolaget Tenant & Partner var på topp. Men Torbjörn Eriksson, VD och en av grundarna, kände ändå att någonting skavde. Det var välorganiserat och funktionellt men de stela processerna skapade silos, administration och intern konkurrens. Han vaknade en dag och kände att det här borde...