Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Oct 20, 2022

Vi utgår från en fråga vi fått om mätning och samtalar kring varför, hur och vad vi kan mäta, och hur mätning kan kompletteras med samtal. Som vanligt kommer vi också in på andra spår, bl a hur man kan avsluta arbetsdagen med en reflektion över vad som hänt under dagen.

Fråga Marika är en serie med...Oct 6, 2022

Vad är en lärande organisation och hur kan vi främja kollektivt lärande? Och hur kan vi kombinera styrning och samordning utan att kväva kreativitet? Detta är frågor som Aron Schoug intresserar sig för, och i det här avsnittet delar han med sig av sina forskningsresultat och erfarenheter inom området. Samtalet...


Oct 6, 2022

Vad är en lärande organisation och hur kan vi främja kollektivt lärande? Och hur kan vi kombinera styrning och samordning utan att kväva kreativitet? Detta är frågor som Aron Schoug intresserar sig för, och i det här avsnittet delar han med sig av sina forskningsresultat och erfarenheter inom området. Samtalet...