Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

May 25, 2023

Vi gästas återigen av forskarna Alicia och Rolf Medina, författarparet bakom Teal, tillit och transparens. Med anledning av att boken nu kommit ut på engelska pratar vi om hur det ser ut i världen med progressiva sätt att organisera. Vi får höra massor med spännande exempel från när och fjärran. Missa inte...


May 4, 2023

I vår serie Samtal med Marika tar vi denna gång upp ämnet psykologisk trygghet. Med utgångspunkt i vårt tidigare avsnitt med Maria Wigenius Sjöberg och Lina Hedin (finns här: Spotify) diskuterar vi vidare på ämnet. Varför är det så populärt just nu och vilka faror finns det när ett område blir "hajpat"?...