Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Dec 7, 2021

I anslutning till vårt samtal med Pål Dobrin om helhet meditation så har Pål gjort en 20 minuters guidad meditation på temat "Vem är jag?"

Detta är en repris från säsong 2


Dec 7, 2021

I det här avsnittet pratar vi helhet ur perspektivet meditation med meditationslärare Pål Dobrin.

Han kan urskilja en medvetandeökning i samhället som möjliggör nya former av organisering som bland annat teal representerar. För, till exempel, hur ska individerna i en organisation kunna sätta sina egna löner,...