Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Jan 25, 2024

Lina Hedin från Add Insight gästar podden och berättar om

  1. De senaste insikterna kring psykologisk trygghet
  2. Rätt sorts fel - Amy Edmondsons senaste forskning och boken Right kind of wrong (start 10:48)

Vi pratar om enkla och komplexa misstag samt intelligenta misslyckanden. Varav de sistnämnda är de enda värda...