Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Apr 20, 2021

Ett samtal med Catharina Short Sundberg, organisationskonsult och coach om hur Teal som förhållningssätt och idé passar ihop med psykosyntesen. Catharina är ledarskaps- och relationscoach inom psykosyntes. Vi pratar om utveckling på grupp- och individnivå.


Apr 6, 2021

ProAgile har jobbat enligt tealprinciperna självstyre, helhet och syfte sedan start. Nu är de 15 konsulter inom agila metoder. Här berättar Jesper Nyström om hur de fattar beslut, sätter löner och rekryterar. Och hur teal och agilt hänger ihop.