Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Jan 20, 2022

Att ha ett systemiskt perspektiv på organisationer förändrar vårt sätt att se på beteenden, förändring och situationer. Det ger oss möjlighet att tolka situationer utifrån vad som gestaltas. Det ger oss också möjligheten att gå förbi den klassiska synen på teamutveckling.

Vi pratar med psykologen Marika...


Jan 18, 2022

På torsdag släpper vi säsongens första avsnitt! Det är ett samtal med Marika Brandt Brune om systemiskt perspektiv på organisationer. Inför avsnittet hördes vi på telefon och reflekterade kort över vad vi tog med oss från samtalet!