Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Nov 17, 2022

Pella Larsdotter Thiel har, tillsammans med sin författarkollega Henrik Hallgen, skrivit boken Naturlagen - om naturens rättigheter och människans möjligheter. I det här avsnittet pratar vi med Pella om en idé som förändrar hela vårt sätt att leva i och förhålla oss till naturen: att ge naturen rättigheter...


Nov 3, 2022

I det här avsnittet pratar vi om löneprocess med Christoffer Öberg på Mpya Digital.

Hur går det till att sätta sin lön utan en chef, och istället göra det hela teamet tillsammans? Hur påverkar det företagskulturen och hur ser Mpya till att det blir rättvist på företagsnivå och leder företaget i rätt...