Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Dec 29, 2020

Ta inte bort alla chefer på måndag, och andra tips från Helene Ählberg, grundare av nätverket Teal for Teal Sweden, när det gäller ett mer människocentrerat arbetsliv.

Repris från maj 2020.