Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Nov 17, 2022

Pella Larsdotter Thiel har, tillsammans med sin författarkollega Henrik Hallgen, skrivit boken Naturlagen - om naturens rättigheter och människans möjligheter. I det här avsnittet pratar vi med Pella om en idé som förändrar hela vårt sätt att leva i och förhålla oss till naturen: att ge naturen rättigheter som ett eget rättssubjekt. Jordens ekosystem och arter skulle därmed inte vara underordnade människan - utan ha samma rättigheter. Låter det spännande? Det är det!