Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden


Sep 29, 2020

Ett samtal med Helena Sjöström om kärleksfullt ledarskap, snällhet, viljan att hjälpa varandra och hur man får in en stor dos AMORE i sin organisation.