Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Sep 29, 2020

Ett samtal med Helena Sjöström om kärleksfullt ledarskap, snällhet, viljan att hjälpa varandra och hur man får in en stor dos AMORE i sin organisation.