Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Sep 15, 2020

Alicia driver ett svenskt forskningsprojekt kring progressiva organisationsformer och har intervjuat fler än 300 personer som arbetar på nya sätt. Hon delar med sig av konkreta exempel från företag som Studsvik, Svenska Retursystem, Jayway och menar att vi inte behöver leta så långt bort för att hitta inspirerande exempel.

Att makten kommer att behöva distribueras ut i organisationerna är det inte längre någon fråga om. Inte heller om hur lång tid det kommer att ta - max 10 år. Och att teal inte är en organisationsform utan en filosofi om människans lika värde.

Information och anmälan till seminariet vi nämner i början hittar du på www.tealpodden.se/anmalan