Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden


Feb 16, 2021

Det här är historien om två studenter som åkte till Ukraina för att starta företag. Efter snart 10 år har Beetroot fler än 500 anställda  och finns både i Ukraina och Sverige. Företaget har inga chefer och man ger stort utrymme åt alla anställda att fatta egna beslut.

Det här är en intervju med Beetroots grundare Gustav Henman och Andreas Flodström.