Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Sep 1, 2020

2015 var året som konsultbolaget Tenant & Partner var på topp. Men Torbjörn Eriksson, VD och en av grundarna, kände ändå att någonting skavde. Det var välorganiserat och funktionellt men de stela processerna skapade silos, administration och intern konkurrens. Han vaknade en dag och kände att det här borde kunna göras annorlunda: ”Vi borde ändra precis allt. Tänk dig ett barn som leker i trädgården där livsenergin flödar, de glömmer tiden och att det är middagsdags. Barnen skrattar, gråter, blir sams... allting samtidigt. De är i en ostopplig energi. Och någonstans i livet har vi tappat den här energin och glädjen. Vår vision är att vi får vara i vår fulla kraft, vara vårt hela jag och se vad som händer när vi inte begränsar människor med dumma regler utan var och en är fri att utvecklas. Det var grundtanken: hur får vi fram kraften i varje individ?”