Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Oct 26, 2021

Boken "Teal. Tillit. Transparens" av Alicia och Rolf Medina är resultatet av flera års studier av organisationer som jobbar på nya, progressiva sätt. I detta samtal med Rolf pratar vi om boken och den modell för självorganisering som finns i boken. Modellen kallar författarna för DP-modellen där DP står för Distributed Power. Den minsta gemensamma nämnaren i progressiva sätt att organisera är synen på människan som kompetent och att det är nödvändigt att få bort makthierarkier på arbetsplatser.