Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Dec 22, 2020

Intervju med Mona Lindström på Buurtzorg Sverige. Vill du få högsta betyg av dina kunder? Buurtzorg Sverige har idel 100% i sina undersökningar. Hemligheten? Självstyrande team.

Repris från juni 2020.