Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Jan 18, 2022

På torsdag släpper vi säsongens första avsnitt! Det är ett samtal med Marika Brandt Brune om systemiskt perspektiv på organisationer. Inför avsnittet hördes vi på telefon och reflekterade kort över vad vi tog med oss från samtalet!