Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Feb 16, 2022

Ann Timm och Tina Tornell från Enneagramcenter gästar Tealpodden. Vi pratar om självinsikt utifrån perspektivet Enneagrammet.

Enneagrammet är en modell för personlighetsdrag och kan utgöra ett verktyg för självinsikt. Bara den med insikt i varför den handlar som den gör, kan kliva ur invanda beteenden och agera utifrån sin egen vilja. Hur lätt det är beror på hur låst man är vid sina invanda strategier.

Enneagrammet består av tre center som mynnar ut i nio strategier och förstås bäst om man tittar på en illustration över detta (länk nedan).

Som en statistiker sa i samband med corona: Alla modeller är fel, några är användbara. Vi blir väldigt förtjusta i Enneagrammet och tar den till oss som en Användbar Modell.

Här hittar du Enneagramcenter