Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Jul 18, 2022

Repris från november 2021

Trauma Informed Leadership - ett område som vuxit sig stort globalt men som det inte pratats jättemycket om i Sverige. Marika Ronty och Kirsti Gjellan berättar om hur trauma - eller känslomässiga sår - påverkar en arbetsplats, och varför vi är betjänta av att känna till hur trauman påverkar både individer och grupper.

Vi pratar också om de mänskliga superkrafterna: att vara närvarande och att vara i relation. Och om hur man alltid i första hand är medmännniska, sedan chef, medarbetare, kollega med mera.