Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Jul 28, 2022

Repris från oktober 2020

I det här avsnittet pratar vi helhet ur perspektivet meditation. Pål Dobrin är medgrundare till nätverket Teal for Teal Göteborg och meditationslärare.

Han kan urskilja en medvetandeökning i samhället som möjliggör nya former av organisering som bl a teal representerar. För hur ska individerna i en organisation kunna sätta sina egna löner, om man inte har sina egon i schack?

Pål har även spelat in en meditation som ligger som ett separat avsnitt - 20 minuter pekning på medvetandet, "vem är jag?"