Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Sep 9, 2022

Vi startar säsongen med en härlig repris från föregående: Psykologisk trygghet med Maria Wigenius Sjöberg och Lina Hedin från Add Insight.

De arbetar med att bygga psykologisk trygghet i team och organisationer. Vi pratar om var begreppet psykologisk trygghet kommer från, hur man kan definiera det utifrån fyra dimensioner och varför det är så viktigt att arbeta med psykologisk trygghet. 

Hör gärna av dig med tankar, synpunkter eller frågor till oss! Du når oss via LinkedIn eller fredrikochmaria@tealpodden.se