Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden


Mar 2, 2021

Hanna Jokimaa är sedan några år tillbaka VD för Decuria, ett konsultföretag med 16 anställda.

Lyssna på hur de har använt sitt Ikigai som utgångspunkt för sin tealresa, hur långt de har kommit och vad de planerar att göra härnäst!