Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Dec 1, 2022

Vi gästas av Anna Elgh, vd på Svenska Retursystem, för att få tips på hur man tillämpar självstyre i vardagen.

Anna var med i säsong 2 och berättade om hur Svenska Retursystem steg för steg blivit mer självstyrande. Nu får vi uppföljning på hur det har gått och konkreta tips till dig som funderar på att gå samma väg.

Avsnitt vi refererar till under samtalet:
S2 E6 Helhet och meditation med meditationslärare Pål Dobrin
S2 A7 Lean. Kultur. Tålamod. Med Anna Elgh på Svenska Retursystem
Enneagrammet
S2 E9 Självstyre och samarbetsklimat med Karin Tenelius påTuff Ledarskapsträning
S3 A13 Case: rekrytering till självstyrande team
S4 E2 Mindfulness med Ola Schenström
S4 E8 Trauma
S5 E3 Självinsikt och Enneagrammet
S6 E3 Sätta lön utan chefer med Christoffer Öberg