Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Nov 10, 2020

Vad gör man när en chef slutar – måste man rekrytera en ny?

Anna Elgh är VD på Svenska Retursystem med en vision om att skapa Sveriges bästa arbetsplats. Istället för att anställa en ny chef tog hon in en coach som stöttade det chefslösa teamet. När sedan ytterligare ett team hamnade i samma situation så ville inte heller de ha en ny chef.

Med enorm närvaro går Anna igenom hur de 160 anställda bestämmer själva om de vill ha en chef eller inte, om hur hon frigjorde massor av tid genom att avskaffa ledningsgruppen, och att allt startar med kulturen i företaget.