Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Feb 3, 2022

Kristian Stålne är forskningsledare för Inner Development Goals - ett ramverk som fokuserar på inre utveckling. Vi pratar om ramverket, hur det kommit till och varför det är viktigt.

Vill du hjälpa till i projektet? Missa då inte att svara på enkäten som vi nämner i avsnittet (senast 15 februari) - den finns på https://www.innerdevelopmentgoals.org/