Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Jul 28, 2022

I anslutning till vårt samtal med Pål Dobrin om meditation, medvetenhet och teal så har Pål gjort en 20 minuters guidad meditation på temat "vem är jag".