Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


Oct 20, 2022

Vi utgår från en fråga vi fått om mätning och samtalar kring varför, hur och vad vi kan mäta, och hur mätning kan kompletteras med samtal. Som vanligt kommer vi också in på andra spår, bl a hur man kan avsluta arbetsdagen med en reflektion över vad som hänt under dagen.

Fråga Marika är en serie med kortare avsnitt där vi sitter ned och resonerar kring en fråga tillsammans med leg. psykolog och chefshandledare Marika Ronty.

Har du en fråga du vill diskutera? Maila oss på fredrikochmaria@tealpodden.se eller skriv till oss på Linkedin!