Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer


May 10, 2022

Fråga Marika är en serie med kortare avsnitt där vi sitter ned och resonerar kring en fråga tillsammans med leg. psykolog och chefshandledare Marika Ronty.

I det här avsnittet pratar vi om tystndadskulturer - varför uppstår en tystnadskultur och hur kan man göra för att försöka bryta den?

Har du en fråga du vill att vi diskuterar? Maila oss på fredrikochmaria@tealpodden.se eller skriv till oss på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tealpodden