Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden


Jan 19, 2021

Anna jobbar som coach och ledarutvecklare, och i det här avsnittet berättar hon mer om vad coachning är och hur man kan förhålla sig coachande till andra. Du får också ta del av några av de verktyg hon använder i sitt arbete!