Preview Mode Links will not work in preview mode

Tealpodden. En podd om ledarskap - med eller utan chefer

Dec 7, 2021

I anslutning till vårt samtal med Pål Dobrin om helhet meditation så har Pål gjort en 20 minuters guidad meditation på temat "Vem är jag?"

Detta är en repris från säsong 2


Dec 7, 2021

I det här avsnittet pratar vi helhet ur perspektivet meditation med meditationslärare Pål Dobrin.

Han kan urskilja en medvetandeökning i samhället som möjliggör nya former av organisering som bland annat teal representerar. För, till exempel, hur ska individerna i en organisation kunna sätta sina egna löner,...


Nov 23, 2021

Intervju med empatitränare, författare och medlare Liv Larsson som driver Friare Liv tillsammans med Kay Rung.

Vi följer upp vårt tidigare samtal om Nonviolent Communication med en mer fördjupande diskussion kring följande teman

Ilska
Självkritik
Att uttrycka och ta emot ett nej
Att avbryta med empati
Och mitt i...


Nov 22, 2021

Hur skapar vi en kultur på jobbet som funkar för fler? Hur etablerar vi goda relationer och ökar vår samarbetskompetens? Och hur samarbetar vi UTAN att utöva makt genom tex hot, krav och skuldbeläggning?

Nonviolent communication (NVC) är en kommunkationsmodell som är användbar både när du pratar och när du...


Nov 9, 2021

Trauma Informed Leadership - ett område som vuxit sig stort globalt men som det inte pratats jättemycket om i Sverige. Marika Ronty och Kirsti Gjellan berättar om hur trauma - eller känslomässiga sår - påverkar en arbetsplats, och varför vi är betjänta av att känna till hur trauman påverkar både individer...